Cookie Policy

JulietteArts.nl verzamelt zo min mogelijk informatie over uw gebruik op onze website. Toch is dat soms nodig, wanneer u bijvoorbeeld ons contactformulier gebruikt. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en zorgen ervoor dat uw privacy gewaarborgd is. Deze privacyverklaring is expliciet bedoeld voor het gebruik van de website van JulietteArts . Daarom handelen wij als volgt:

1  Uw persoonlijke gegevens delen we nooit met andere partijen.
2 Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
3 Deze persoonsgegevens bewaren wij bij gebruik van onze website wanneer u een formulier invult en verzendt:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Bericht (mits ingevuld)
  • IP adres

Gegevensbeveiliging

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Tevens versleutelen wij het verkeer tussen uw computer en onze server d.m.v. een SSL certificaat (herkenbaar aan de “S” in de url: httpS://….. of het groene slotje in de adresbalk). Wanneer je op de “i” van informatie klikt staat er “Secure connection”.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan strikt nodig. Uw gegevens bewaren wij uiterlijk een jaar na het verkrijgen van uw gegevens. Deze termijn stelt ons in staat gegevens jaarlijks te verzamelen met elkaar te vergelijken (bijvoorbeeld waar komen de website bezoekers vandaan?).

Cookies

Cookies kunnen mogelijk gegevens bevatten over bijvoorbeeld uw surfgedrag en interesses. Dit zijn tijdelijke tekstbestanden die uw computer, tablet of smartphone bewaart wanneer u onze website bezoekt. Dankzij de informatie in deze cookies kunt u bijvoorbeeld automatisch inloggen, wordt de inhoud van uw winkelwagen onthouden of kunnen formulieren functioneren. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe u gebruikmaakt van onze website en welke diensten u interessant vindt. Cookies verschillen. Wij gebruiken de volgende cookie-varianten:

1  Analytische
2 Ondersteunende
3 Functionele
4 Tracking-cookies

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten soms links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.

Inzage

U mag ons altijd vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen.

Ga voor meer informatie over privacy naar de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

JulietteArts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
Juliette Arts
Botterstraat 47 K-048
1271 XL  Huizen